The fault in my stars

THE FAULT IN MY STAR In the silence of the extremely cold night, In lonesome cave where pulse slowly beeps Like the tick of the ancient clock In flight of the bussing forlorn bee I searched, oh! I search For love and a shoulder for my sticky tears A shoulder upon which I might share…

ÌFÉ ATANTAN (TWISTED LOVE) by Haastrup Adesanmi

Òrí átàn ni mo tín ké tan tan Tan tan, ohùn mi jákè, o já!, kán -kán Bi ohún adìye tàn tòbe bò lórùn Bán sokú ìfé, bán dárò ekún arewá Eni tí yò dúró tini òní fini sìlè lo síwín lòrí atàn   Igi atatan ñ tani Óní ka má to õhun dé õkè…